Saori Gotō

Joshiraku
6

Joshiraku

Jul. 06, 2012

Joshiraku

Joshiraku, abbreviation of joshi rakugo, is a satirical comedy that follows the everyday life of a group of rakugoka girls. A group of girls ...